Choice Editor

Cold Medications Habang Pagbubuntis

Ako ay tatlong buwan na buntis at nalaman ko na hindi ako dapat tumagal ng anumang malamig na meds na naglalaman ng phenylephrine. Ginagawa ko ang Dimetapp at Tylenol Sinus nang mga isang linggo na ngayon. Ano ang mga epekto ng mga gamot na ito sa aking hindi pa isinisilang na bata

- Jackie, North Carolina

Ang parehong mga gamot na over-the-counter ay naglalaman ng phenylephrine bilang decongestant. Bukod pa rito, ang Dimetapp ay naglalaman ng brompheniramine, isang antihistamine. Napakahirap sabihin para sa ilang mga epekto kung ano ang maaaring magkaroon ng mga ito, dahil maraming mga gamot kabilang ang mga ito ay hindi kailanman ganap na nasusukat sa mga kababaihan sa panahon ng pagbubuntis.

Upang tulungan ang mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan, ang United States Food and Drug Administration at administratibong mga organisasyon sa ibang mga bansa , tulad ng Australian Drug Evaluation Committee, ay naglagay ng karamihan sa mga gamot sa mga grupo ng panganib o mga kategorya ng mga potensyal na epekto sa sanggol sa panahon ng pagbubuntis, batay sa lahat ng magagamit na klinikal na impormasyon. Sa kasamaang palad, para sa karamihan ng mga gamot, hindi gaanong kilala.

Inilagay ng FDA ang decongestant phenylephrine sa kategorya C sa sistema ng pagbubuntis ng pagbubuntis; na nangangahulugan na "alinman sa mga pag-aaral sa mga hayop ay nagsiwalat ng malalang epekto sa sanggol (teratogenic o embryocidal o iba pa) at walang mga kinokontrol na pag-aaral sa mga babae o pag-aaral sa mga kababaihan at hayop ay hindi magagamit. Ang mga gamot ay dapat ibigay lamang kung ang potensyal na benepisyo ay nagpapawalang-bisa sa posibleng panganib sa sanggol. "Kaya ipinapayo na sa panahon ng pagbubuntis ay dapat na iwasan ang decongestant phenylephrine.

Ang mga antihistamine tulad ng brompheniramine ay naiulat na nauugnay sa isang mas mataas na dalas ng pagbabago sa paglago at pag-unlad ng sanggol. Napansin ng U.S. FDA na ang mga alternatibong antihistamines na magagamit sa panahon ng pagbubuntis ay ang meclizine at cyclizine.

Palaging mahirap na masuri ang mga indibidwal na panganib sa sanggol kapag nalantad ang anumang mga gamot; Gayunpaman, ang pinakamataas na panganib ay sa panahon ng unang tatlong buwan dahil ang fetus ay dumadaan sa karamihan ng kanyang pangunahing paglago at pag-unlad.

Ang parehong mga gamot na nakapaloob sa Dimetapp at phenylephrine sa Tylenol Sinus ay nagdudulot ng ilang panganib sa pagpapaunlad ng sanggol. Gusto kong magrekomenda na makipag-usap ka sa iyong obstetrician para sa mga alternatibong gamot.

arrow