Choice Editor

9 Mga paraan upang Kumuha ng Tulong sa Pangangalagang Pangkalusugan

Huwag labanan ang katahimikan, umabot at humingi ng tulong ngayon. Mga Getty Images

FAST FACTS

 • Hanggang 75 porsiyento ng
 • Ang isa sa apat na mga may sapat na gulang sa Amerika ay may depresyon.
 • Ang isa sa apat na Amerikanong may sapat na gulang ay may ilang uri ng kaisipan sakit, ayon sa National Alliance sa Mental Illness. Ngunit ang mga tao ay madalas na hindi nakakakuha ng tulong na kailangan nila dahil sa mantsa na kaugnay sa kalusugan ng isip.

Maraming uri ng sakit sa isip, kabilang ang mood, addiction, at mga karamdaman sa pagkain. Para sa mga taong may mga isyu sa kalusugan ng isip, may mga organisasyon na nagbibigay ng edukasyon, suporta, at iba pang mahahalagang mapagkukunan. Ang mga sumusunod ay isang listahan ng ilang mga lugar na ikaw o isang taong pinahahalagahan mo ay maaaring makaabot.

Pagpigil sa Pagpapakamatay

National Suicide Prevention Lifeline.

 • Kumuha ng tulong para sa iyong sarili o sa iba na nagpapakita ng mga palatandaan ng babala sa mga site ng social media . Tumawag sa 1-800-273-TALK (8255) upang makipag-usap sa isang sinanay na tagapayo sa isang sentro ng krisis sa iyong lugar, anumang oras at sa paligid ng orasan (magagamit din ang mga kapansanan sa pandinig). Ang tawag ay kompidensyal at libre. Lifeline Crisis Chat.
 • Ang pambansang chat network ay makakatulong sa iyong makakuha ng online na emosyonal na suporta, mga serbisyo sa pag-iwas sa pagpapakamatay, at interbensyon sa krisis. Ang mga bihasang chat espesyalista ay magagamit upang makipag-usap pitong araw sa isang linggo mula 2:00 hanggang 2:00 EST. Ang serbisyong ito ay naglalayong tulungan ang sinuman na nalulumbay, o dumadaloy sa isang magaspang na oras at kailangang makipag-usap, kabilang ang mga taong nag-iisip ng pagpapakamatay. Depression at Suporta ng Bipolar

Depresyon at Bipolar Support Alliance. makakahanap ng isang grupo ng suporta sa iyong lugar, sumali sa isang online support group, o magsimula ng kabanata sa iyong sariling lungsod.

 • Ang Balanced Mind Parent Network. Ang site na ito ay nag-aalok ng suporta at patnubay para sa mga magulang at tagapag-alaga ng mga batang naninirahan sa
 • Alcohol at Drug Abuse Alcoholics Anonymous.

Maghanap ng isang pulong na malapit sa iyo, basahin sa pamamagitan ng panitikan, o matuto nang higit pa tungkol sa kanilang mga serbisyo

 • National Drug and Alcohol Treatment Hotline. Upang makarating sa isang libreng pagtawag na tulong sa paggamot ng call 800-662-HELP (4357) o bisitahin ang kanilang website. Narcotics Anonymous.
 • NA ay nakatuon sa "sakit ng addiction kaysa sa anumang partikular na gamot." magsimula ng isang kabanata sa iyong lugar, at matuto nang higit pa tungkol sa kanilang mga serbisyo. Pagkain Disorder
 • National Eating Disorders Association. Ang non-profit ay nag-aalok ng suporta at patnubay para sa mga taong naninirahan sa mga karamdaman sa pagkain at kanilang mga pamilya. Makipag-chat sa online na may Helpline volunteer o tumawag sa 1-800-931-2237 (Lunes hanggang Huwebes, 9 ng umaga hanggang 9 ng gabi; Biyernes, 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon EST). Ang tawag ay kompidensyal at walang bayad.

Ang isang bagay na hindi kapani-paniwala na website sa pagkain disorder.

 • Ang site na ito ay nag-aalok ng online na suporta para sa mga taong naninirahan o bumabawi mula sa isang disorder sa pagkain, pati na rin ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan. >
arrow