Choice Editor

Paano Magtrabaho sa Guro ng iyong Bata sa ADHD

Ang mga bata na may ADHD ay nais na matuto tulad ng ibang mga bata, ngunit ang paaralan ay maaaring maging isang hamon dahil sa mga paghihirap na nakaupo pa, nakatuon, at nakikinig. Maaari mong dagdagan ang pagkakataon ng iyong anak na magtagumpay sa paaralan sa pamamagitan ng pagtratrabaho at pagsuporta sa guro ng iyong anak, kung ang iyong anak ay pinagsama o sa mga klase para sa mga mag-aaral ng espesyal na edukasyon

Narito kung paano pinakamahusay na makikipagtulungan sa guro ng iyong anak sa ngalan ng iyong anak :

  • Magplano nang maaga. Magtanong upang matugunan bago magsimula ang taon ng paaralan. Talakayin kung paano ka makatutulong sa tagumpay ng iyong anak sa paaralan. Pag-usapan ang iyong mga layunin para sa iyong anak at kung paano sila maabot. Isulat ang mga tunguhing ito upang magkatulad ka ng rekord. Ikaw at ang guro ng iyong anak ay dapat gumawa ng isang plano sa pag-uugali ng paaralan para sa iyong anak at sumasang-ayon na bawat isa sa iyo ay susundan nito. Ang plano ay maaaring magsama ng mga estratehiya para sa nakapanghihina ng loob disruptive na pag-uugali at isang sistema para sa rewarding matagumpay na pag-uugali. Dapat itong maging kakayahang umangkop, kung kaya kung kailangan ang mga pagbabago, maaari itong maging.
  • Humiling ng mga espesyal na serbisyo. Makipag-usap sa mga tagapayo sa pag-aaral ng paaralan tungkol sa pagkuha ng iyong anak sa pagtuturo o pagpapayo habang nasa paaralan. Ang ilang mga bata na nasuri na may ADHD ay maaaring maging karapat-dapat para sa mga serbisyong espesyal na edukasyon. Kung kwalipikado ang iyong anak, ang paaralan ay dapat mag-disenyo ng isang Indibidwal na Edukasyon Program (IEP) para sa kanya. Tulungan ang paaralan na bumuo ng IEP ng iyong anak sa pamamagitan ng pagbibigay ng maraming impormasyon hangga't maaari tungkol sa kanyang mga lakas at kahinaan.
  • Siguraduhing alam ng guro ang anumang mga gamot na ADHD na kinuha ng iyong anak at anumang paggamot, tulad ng therapy sa pag-uugali, ang iyong sumasailalim ang bata. Ilarawan ang mga lakas at kahinaan ng iyong anak, at tukuyin kung paano naaapektuhan ng ADHD ang pag-uugali ng iyong anak. Sabihin sa guro kung ano ang nahanap mong pinakamainam para sa iyong anak, tulad ng kung anong gantimpala ang gusto niya at kung ano ang nagaganyak sa kanyang mabuting pag-uugali. Hikayatin ang mga guro ng iyong anak na maging bukas sa iyo, kahit na kung ano ang kanilang sasabihin ay mahirap marinig. Tukuyin kung paano ka manatili sa malapit na pakikipag-ugnay.
  • Ang ilang mga guro ay mas gusto ang email, sabi ni Sharon Murphy, MEd, director ng edukasyon para sa The Glenholme School sa Washington, Conn., isang boarding school para sa mga mag-aaral na may emosyonal, asal, at mga kakulangan sa atensyon sa atensyon. Ang iba ay sumulat sa isang aklat sa araling-bahay na ipinapadala nila sa bahay kasama ang iyong anak bawat gabi. "Marami ang nakasalalay sa edad ng bata," sabi ni Murphy. "Walang bata sa high school ang kukuha ng isang libro sa komunikasyon pabalik-balik." Gawin ang anumang pinakamabuti para sa iyo, sa iyong anak, at sa mga guro. Sabi ni Murphy, "Ang patuloy na komunikasyon ay mahalaga, kung sinasalita man o nakasulat. Maraming guro ang mag-e-email o magbahagi ng kanilang mga numero sa mobile sa iyo. "Hayaan ang guro na alam mo na interesado ka sa mga darating na takdang-aralin at pangmatagalang proyekto upang maaari kang magplano at magtrabaho nang naaayon sa iyong anak. . Kahit sa ating edad ng teknolohiya, dapat mong harapin nang regular ang guro ng iyong anak. Ang silid-aralan ay ang perpektong setting dahil nakakakuha ka ng isang mas mahusay na pag-unawa sa kapaligiran ng pag-aaral. Sumang-ayon sa isang oras na kapwa maginhawa. Subukan na huwag palampasin ang isang pulong. Tiyak na ang mga bagay ay maaaring lumitaw, ngunit ipakita ang iyong pangako sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng patuloy na pag-iskedyul.
  • Huwag hawakan ang grudges. "Nakatutulong ito kung pupunta ka sa bagong taon ng paaralan na may saloobin na maaari mong magtrabaho nang sama-sama at gumawa ang gawaing ito, "sabi ni Murphy. "Naniniwala na ang lahat ay gagawin ang kanyang makakaya mula sa get-go. Huwag isipin lamang dahil ang guro na iyong anak ay nagkaroon ng nakaraang taon ay nagbigay sa iyo ng ilang mga kahirapan, ang isang ito ay masyadong. "Bilang magulang ng isang bata na may ADHD, mahalaga na maging positibo at tingnan ang mabuti sa mga sitwasyon sa halip na magsinungaling sa mga problema at maliit na mga isyu.
  • Magbigay ng suporta sa takdang-aralin. Ipangako sa pangangasiwa - ngunit hindi gawin - homework ng iyong anak. Tulungan ang iyong anak sa pamamagitan ng pagtatatag ng isang gawain sa araling-bahay, sabi ni Murphy. Alamin kung anong mga takdang-aralin ang mula sa kanyang polder na pook o Web site ng paaralan. Magtakda ng isang tiyak na oras, tulad ng bago hapunan, at ilagay para sa iyong anak na gawin ang kanyang araling-bahay. Siguruhin na ang kanyang espasyo sa homework ay walang kalat at malayo sa mga alagang hayop, telebisyon, at iba pang mga distractions. Ilagay ang mga natapos na takdang-aralin sa isang partikular na lugar upang matandaan ng iyong anak na dalhin sila pabalik sa paaralan sa umaga.
  • Ikaw ang pinakamahusay na tagapagtaguyod ng iyong anak. Kung malapit ka sa pag-aaral ng iyong anak, nais ng mga guro ng iyong anak na tulungan din. Panatilihing bukas ang mga komunikasyon at magbahagi ng impormasyon. Sama-sama maaari mong tulungan ang iyong anak na magtagumpay sa paaralan.
arrow