Choice Editor

Pampublikong Kalusugan, Pampublikong Kalusugan

Ang iligal na imigrasyon ay nagpapatuloy sa isang dominanteng papel sa pulitika ng U.S.. Kung nagtatatag ng isang pampulitikang plataporma, pinag-uusapan ang pangangailangan na baguhin ang mga serbisyong panlipunan, o pag-aresto sa mga silid-aralan ng bilingual, ang pag-aalala sa iligal na imigrasyon ay lumalaki, lumilikha ng mga sitwasyong pangkasalukuyan sa buong bansa.
Ang ilang mga hotly bigyang-diin na ang mga iligal na imigrante ay dapat na i-deportado, subtly tumuturo sa potensyal na positibo o negatibong epekto ng iligal na imigrasyon. Anuman ang iyong kasalukuyang paninindigan sa isyu, alamin ang mga kalamangan at kahinaan na nauugnay sa iligal na imigrasyon sa Amerika sa pamamagitan ng paggamit ng sumusunod na gabay.
Pros of Illegal Immigration
1. Ang iligal na imigrasyon ay hindi kumakatawan lamang sa pagkakaiba-iba ng lahi, kundi pati na rin ang mga sosyo-ekonomikong pagkakaiba sa pagitan ng mga imigrante na may sapat na pinansiyal na ligtas upang maaprubahan para sa pagpasok sa bansang ito kumpara sa mga dapat magtrabaho nang husto, at handa upang harapin ang mga trabaho sa trabaho, upang makaligtas at magpadala ng pera sa bahay upang suportahan ang mga pamilyang nangangailangan.
Mga iligal na imigrante na nagtatrabaho nang husto ay nagpapakita ng positibong halimbawa ng isang malakas na etika sa trabaho para sa mga mamamayan sa ating bansa na tumangging magtrabaho at umaasa sa kapakanang panlipunan para sa suporta . Ang pagpapakita ng pag-aalala para sa kanilang mga pamilya sa ibang bansa ay isa pang paraan na ang mga iligal na dayuhan ay nagbibigay ng isang mahusay na modelo ng papel dahil may napakaraming mga patay na ama at ina sa bansang ito.
2. Dahil ang mga iligal na imigrante ay karaniwang nagtatrabaho para sa mas kaunting pera, ang mga nagpapatrabaho ay hindi kailangang mag-hire ng mga empleyado na dapat nilang bayaran ang regular na rate.

Ang mga ilegal na empleyado ay gumanap ng anumang uri ng paggawa , gayunpaman mahirap o mapanganib, upang makakuha ng isang matatag na kita.
Ang mga mamamayang Amerikano, gayunpaman, ay may posibilidad na maging pili, at mabilis na maghain ng kompensasyon o mga kaso ng manggagawa para sa isang pinsala o pinaghihinalaang kawalan ng katarungan gaano man kaunti. Ang iligal na mga dayuhan, sa kabilang banda, ay hindi maaaring maghain ng kahilingan at bihirang magreklamo tungkol sa mga problema na may kaugnayan sa trabaho.
3. Ang mga kumpanya ay hindi kailangang magbayad ng buwis sa mga iligal na empleyado ng mga imigrante.
Ang pagkuha ng mga iligal na dayuhan ay nangangahulugan na ang kumpanya ay nakakakuha ng walang bayad na buwis. Ang makabuluhang savings mula sa nag-iisa ay maaaring magresulta sa mas mababang mga gastos para sa mga produkto at serbisyo na ipinasa kasama sa mga consumer. Ang mga legal na empleyado, sa kabilang banda, ay nakakakuha ng mas mahusay na trabaho at kumita ng mas mataas na mga suweldo.
4. Ang mga benepisyo ng trabaho ay wala sa mga iligal na imigrante.
Isa pang paraan na ang mga kumpanya ay nag-iimpok ng pera ay sa pamamagitan ng hindi pagbabayad para sa mga benepisyong pangkalusugan para sa mga ilegal na empleyado.
Medikal na seguro, seguro sa buhay, dental at paningin coverage, manatili sa kumpanya upang higit pang mabawasan ang gastos ng mga produkto nito o maaaring ilaan sa mga legal na empleyado para sa mas mahusay na mga benepisyo o mas mataas na mga dividend.
5. Ang mga mayaman na Amerikano ay may access sa mga abot-kayang personal na serbisyo.
Chauffeurs, maids, gardeners, at nannies ay ilan lamang sa mga paraan ng murang paggawa na magagamit sa mga nasa itaas na klase.

Sa halip ng pagpunta sa isang mamahaling ahensiya at paglagay up na may matinding mga hinihingi mula sa mga kawani na napili, ang mga taong may kabutihang-loob ay makakakuha ng lahat ng tulong na gusto nila mula sa mapagpasalamat na mga dayuhang imigrante sa isang bahagi ng gastos.
6. Ang pag-empleyo ng mga iligal na imigrante ay isa pang uri ng pang-internasyonal na tulong.
Ang pag-hire ng isang iligal na imigrante na may isang pamilya sa ibang bansa, at kung sino ang magpapadala ng bahagi ng kanyang sahod upang matulungan ang mga miyembro ng pamilya, ay isang uri ng dayuhang tulong kung saan Tinutulungan ng Estados Unidos ang pagtaas ng pamantayan ng pamumuhay para sa mga nangangailangan na naninirahan sa ibang mga bansa.
7. Ang debate tungkol sa iligal na imigrasyon ay nagiging sanhi ng mga pag-aalis ng mga pangkat na sumusuporta at hindi sumusuporta sa U.S.
Maraming mga tao ang pakiramdam nang malakas, isang paraan o iba pa, tungkol sa iligal na imigrasyon. Hangga't patuloy na sinusuri ang kilusan, magkakaroon ng mga patuloy na debate at mga alitan tungkol sa isyu.
Ang mga ito ay ilan sa mga positibong resulta na maaaring magresulta sa pag-tolerate ng iligal na imigrasyon. Gayunpaman, mahalagang isaalang-alang ang mga sumusunod na negatibong puntos, pati na rin:
Cons of Illegal Immigration
1. Ang mga menial at entry sa antas ng trabaho ay pumupunta sa mga iligal na imigrante, hindi legal na mamamayan.
Ang isang malaking bilang ng mga mababang-pagbabayad na mga posisyon ng uri ng pagsasanay sa ilang mga industriya ay nawala sa mga ilegal na dayuhan, kapag ang mga trabaho ay maaaring makatulong sa paghahanda ng manggagawa ng Amerika para sa hinaharap.
Mabilis na pagkain, pagkumpuni ng sasakyan at pagpapanatili, paglilinis ng trabaho, at mga katulad na trabaho na nagsasanay sa mga manggagawa sa mga pangunahing kasanayan sa trabaho ay hindi na magagamit sa mga kabataan, may kapansanan, at mga retirado.

2. Ang pagkawala ng kita sa buwis ay maaaring makapinsala sa mga programa ng pamahalaan.
Kung wala ang mga dolyar na buwis na dapat bayaran para sa mga trabaho na hawak ng mga iligal na imigrante, ang mga programa ng pamahalaan na nakikinabang sa ating lahat ay nabawasan o bumaba. Na nasasaktan ang lahat upang makatulong sa ilang.
3. Ang mga gastos sa edukasyon ay tumataas.
Ang gastos sa pagtuturo ng mga ilegal na imigranteng bata na hindi legal na karapat-dapat para sa mga espesyal na programa ng tulong tulad ng mga tutors at iba pang mga mapagkukunan na pang-edukasyon, ay maaaring ipasa sa mga nagbabayad ng buwis. ng mga ilegal na residente ay maaaring mangailangan ng higit pa sa oras ng guro upang matuto ng Ingles at maging pamilyar sa sistema ng edukasyon.
4. Ang mga ospital at mga medikal na tagapagbigay ng serbisyo ay nagtuturing na mura o walang bayad ang mga ilegal na residente.
Ilang mga practitioner ang magbabalik sa mga iligal na imigrante na nag-aaplay para sa medikal na paggamot o gamot, kahit na hindi nila kayang magbayad para sa medikal na tulong. Ang hindi bayad na gastos ng pagpapagamot sa mga taong hindi kayang bayaran at hindi karapat-dapat para sa mga programa sa serbisyong panlipunan ay ipinasa sa pagbabayad ng mga pasyente at ng kanilang mga tagapagkaloob ng seguro, na nangangahulugan na ang kanilang mga gastos ay maaaring umakyat.
5. Ang bilingualism ay nagbabahagi sa bansa.
Dahil ang Ingles ay hindi kailanman ipinahayag ang opisyal na wika ng Estados Unidos, ang mga tagalobi at mga tagabisa ng batas ay patuloy na pinagtatalunan ang mga katangian ng pagtuturo ng higit sa isang wika sa mga paaralan, na nagbibigay ng dual-language textbooks, at nagtatanghal ng pang-edukasyon na impormasyon , mga serbisyong medikal, at maraming iba pang mga kultural na karanasan sa isang multilanguage na format.
Kahit na lumaki na sa isang tiyak na lawak, maaari itong magpatuloy sa pagtaas, paglikha ng tensyon at mga potensyal na problema para sa ating bansa. Ang iligal na imigrasyon ay nag-aalis ng pagganyak para sa legal na imigrasyon.
Marami sa mga karaniwang pumunta sa proseso ng pag-aplay para sa visa at permanenteng paninirahan ay maaaring magpasiya na kumuha ng mga shortcut kung naniniwala sila na ito ay katanggap-tanggap, at marahil ay mas kapaki-pakinabang, upang pumasok sa bansa ilegal.

7. Ang pagtaas ng krimen at aktibidad ng terorista ay maaaring magresulta.
May kaunting pagmamanman ng mga taong pumapasok sa iligal na bansa, maaari ring gawin ito ng mga kriminal at terorista, na lumilikha ng panganib para sa masunuring mamamayan sa bansang ito. Bukod dito, ang mga iligal na kriminal ay maaaring maging mahirap na subaybayan at pag-usigin.
Hindi mahalaga kung saan ka tumayo, mahalaga na malaman ang mga kontrobersya at matutunan ang lahat ng iyong makakaya, dahil ang sitwasyong ito ay magiging mas mapaminsalang habang nagpapatuloy ang oras. Basahin ang lahat ng iyong makakaya, makipag-usap sa mga may iligal na karanasan sa imigrante, at pag-isipan kung ano ang dapat gawin, at isulat ang iyong opinyon sa isang kinatawan ng gobyerno ng estado.

Pinagsama sa iba pang mga pananaw na natipon mula sa isang konstituency, Ang isang tagapayo ng polisiya ay may mas mahusay na ideya kung paano magpatuloy upang makatarungang kumatawan sa tinig ng mga tao sa sensitibong bagay na ito.
Tumatakbo ba ang Debt ng Buhay Mo? Sinasabi ng maraming tagapamahala ng pera na mayroong dalawang uri ng utang: magandang utang at masamang utang. Ang mabuting utang ay isang kasangkapan na makakakuha ka ng maaga (tulad ng mga pautang sa mag-aaral) habang ang masamang utang (tulad ng utang sa credit card) ay sumisipsip sa iyo at nagiging isang lumalaking problema. Dalhin ang pagsusulit na ito upang malaman kung ang utang ay nagpapahamak sa iyong buhay at matutunan ang ilang kapaki-pakinabang na mga tip sa pagtulong sa utang sa proseso.

arrow