Choice Editor

Paano Kung Bumalik ang Kanser sa Prostate pagkatapos ng mga Binhi?

Nagkaroon ako ng kanser sa prostate ilang taon na ang nakaraan at nagkaroon ng mga buto itinanim. Simula noon, ang aking PSA ay 0.1. Kung ang kanser ay nagbabalik, ano ang mga opsyon ko pagkatapos?

Kung ang kanser sa prostate ay bumalik pagkatapos ng seed implant, ang iyong mga opsyon sa paggamot ay nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Kabilang dito ang mga tampok ng kanser sa diyagnosis, kung gaano kadali o dahan-dahan ang kanser ang bumalik pagkatapos ng paggamot at iba pang mga kadahilanan, tulad ng kung ang lokal na pag-ulit ay naitala sa pamamagitan ng paulit-ulit na biopsy. Sa ilang mga kaso, ang pag-opera ng pagsagip ay maaaring naaangkop. Sa iba pang mga kaso, ang therapy ng hormon ay ang mas mahusay na paggamot. Ang iba pang mga kadahilanan ay kasama ang iyong edad at pangkalahatang estado ng kalusugan.

arrow