Choice Editor

Tulong para sa Pangangalaga sa Mukha ng Prednisone

" Ako ay kumukuha ng maximum na dosis ng prednisone para sa paggamot ng polymyositis. Ang aking mukha ay namamaga, matigas na parang isang bato, at napakasakit. Mayroon bang anumang magagawa ko upang mapawi ang sakit sa pangmukha o pamamaga hanggang sa mabawasan ang prednisone? Mayroon na akong suot na pain patch para sa sakit ng kalamnan. "

Ang mataas na dosis ng prednisone ay maaaring maging sanhi ng maraming mga side effect kabilang ang pamamaga ng mukha, na kilala rin bilang Cushingoid o buwan facies. Sa kasamaang palad, walang mga gamot na maaaring maka-negatibo sa epekto ng prednisone; ang tanging solusyon ay upang bawasan ang prednisone dosis o ihinto ang pagkuha nito. Maraming mga rheumatologist ang magdaragdag ng isang steroid-sparing agent (halimbawa, methotrexate) sa prednisone upang tulungan ang mga pasyente na mas mababa ang kanilang dosis ng prednisone nang mas mabilis at ligtas na hindi lalagal ang pinagbabatayan na kondisyon ng nagpapaalab. Dahil ang mga steroid-sparing agent ay dahan-dahan na gumana, kadalasan ay tumatagal ng ilang buwan bago mapababa ng mga pasyente ang kanilang prednisone sa antas kung saan nakakaranas sila ng ilang mga epekto.

Dagdagan ang nalalaman sa Everyday Health Arthritis Center.

arrow