Choice Editor

Mga Bata na May Kundisyon ng Neurological sa Mas Mataas na Panganib ng Kamatayan ng Trangkaso

Biyernes, Agosto 29, 2012 (HealthDay News) - Ang mga batang may mga karamdaman sa neurologic tulad ng cerebral palsy, intelektwal na kapansanan o epilepsy ay nadagdagan ang panganib na mamatay mula sa trangkaso, sabi ng isang bagong pag-aaral

Ang mga natuklasan ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagbabakuna ng trangkaso upang maprotektahan ang mga batang ito, ayon sa US Center for Disease Control and Prevention.

Sinuri ng mga mananaliksik ang data tungkol sa mga pagkamatay na nauugnay sa influenza sa mga batang mas bata sa 18 sa 2009 H1N1 swine flu pandemic. Ang bilang ng mga namatay na nauugnay sa trangkaso sa panahon ng pandemic ay higit sa limang beses ang median na bilang ng mga pagkamatay ng mga bata na iniulat sa nakaraang limang panahon ng trangkaso.

Animnapu't walong porsiyento ng mga pagkamatay na ito ang nangyari sa mga bata na may nakapailalim na kondisyong medikal na nakapagpataas panganib ng malubhang komplikasyon ng trangkaso.

Ang impormasyon ay magagamit para sa 336 ng mga bata na may nakapailalim na medikal na kondisyon na namatay mula sa 2009 H1N1 na sanhi ng trangkaso. Sa mga ito, 227 ay may isa o higit pang mga kondisyon sa kalusugan. Ang mga bata na may mga neurologic disorder kung kanino ang impormasyon sa pagbabakuna ay magagamit, 23 porsiyento lamang ang natanggap na bakuna sa panahon ng trangkaso at 3 porsiyento lamang ang nabakunahan para sa 2009 H1N1 trangkaso.

Ang pinaka-komportable na mga komplikasyon para sa mga bata na may mga karamdaman sa neurologic ay ang pneumonia na nauugnay sa trangkaso at matinding respiratory distress syndrome. Natuklasan din ng mga mananaliksik na 75 porsiyento ng mga bata na may kondisyon ng neurologic na namatay mula sa 2009 H1N1 na impeksiyon na may kaugnayan sa trangkaso ay nagkaroon ng karagdagang kondisyon na may mataas na panganib para sa mga komplikasyon ng trangkaso, tulad ng lung disorder, metabolic disorder, sakit sa puso o abnormalidad ng chromosomal. > Ang pag-aaral ay lumitaw sa online Agosto 29 sa journal

Pediatrics

. "Alam namin nang ilang panahon na ang ilang mga kondisyon ng neurologic ay maaaring ilagay ang mga bata sa mataas na panganib para sa malubhang komplikasyon mula sa trangkaso," Dr. Lyn Sinabi ni Finelli, pinuno ng surveillance and outbreak team na tugon sa Influenza Division ng CDC, sa isang release ng ahensiya. "Gayunpaman, ang mataas na porsyento ng mga pediatric na pagkamatay na nauugnay sa mga sakit sa neurologic na naganap sa pandemic ng 2009 H1N1 ay isang paalala na paalala ng pinsala na maaaring sanhi ng trangkaso sa mga bata na may neurologic at neurodevelopmental disorder." Ang trangkaso ay mapanganib para sa mga taong may problema sa paggamot ng kalamnan, pag-andar sa baga o pag-ubo ng kahirapan, paglunok o paglilinis ng mga likido mula sa kanilang mga daanan ng hangin, pag-aaral ng co-akda na si Dr. Georgina Peacock, ng National Center on CDC's Defects and Developmental Disabilities. "Ang mga problemang ito ay paminsan-minsan ay nakaranas ng mga bata na may mga karamdaman sa neurologic," ang sabi niya.

Ang CDC ay nakikipagsosyo sa American Academy of Pediatrics at mga grupong advocacy ng influenza upang itaguyod ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng pag-iwas sa trangkaso at paggamot sa mga bata na may mga sakit sa neurologic.

arrow