Choice Editor

Ano ang isang Tetanus Shot (DTaP)?

ay napatunayan na ligtas at epektibo.

Dahil sa bakuna ng tetanus, ang tetanus ay bihirang sa Estados Unidos at iba pang mga bansa na binuo, na may isang milyong mga kaso na iniulat sa buong mundo sa bawat taon.

Karamihan sa mga kaso sa Estados Unidos ay nangyari sa mga taong hindi pa natanggap ang pagbabakuna ng tetanus o hindi pa nag-iingat sa kanilang mga 10-year booster shots.

Bago ang bakuna, mayroong higit sa 500 kaso ng tetanus na iniulat taun-taon sa Estados Unidos .

DTaP Bakuna para sa mga Bata

Ang bakunang DTaP ay isang pagbaril na pinagsasama ang mga bakuna para sa tetanus, diphtheria, at pertussis (whooping cough).

Ang bakuna ng DTaP ay lumilikha ng mga antibiodies laban sa tetanus toxin sa loob ng hindi bababa sa 10 taon.

Ang bakuna ng bakuna ay ibinibigay sa mga bata sa sumusunod na paraan:

  • Isang dosis bawat isa sa 2 buwan, 4 na buwan, at 6 na buwan ang edad
  • Ang ikaapat na dosis sa 15 hanggang 18 na buwan ang edad
  • Ang ikalimang dosis sa 4 hanggang 6 na taong gulang

Tetanus Booster Shots

Para mapanatili ang proteksyon mula sa tetanus

Kapag ang mga bata ay 11 o 12 taong gulang, dapat silang makakuha ng isang tagasulong na bakuna na tinatawag na Tdap (na nagpoprotekta laban sa tetanus, diphtheria, at pertussis).

Nagsisimula sa 19 taong gulang , ang mga may sapat na gulang ay nangangailangan ng tagasunod na tinatawag na bakuna Td (para sa tetanus at dipterya) tuwing 10 taon.

Para sa mga taong hindi kailanman nakatanggap ng Tdap, ang bakuna ay dapat ibigay nang isang beses, bago ang edad na 65, bilang kapalit ng Td. mahalaga na manatiling up-to-date sa iyong mga booster shots, lalo na kung plano mong maglakbay sa pagbuo ng mga bansa dahil ang tetanus ay maaaring mas karaniwan kung saan ka bumibisita.

Bago naglalakbay, suriin sa iyong doktor tungkol sa kapag natanggap mo ang iyong huling booster shot

Tetanus Shot sa Pregnant Women

Mga bagong panganak na sanggol na ang mga ina ay hindi nabakunahan Ang isang form ng neonatal tetanus na kadalasang nangyayari sa pamamagitan ng impeksiyon ng hindi nakapapagod na umbilical stump, lalo na kapag ang tuod ay gupitin ng isang hindi makahulugang instrumento.

Ang form na ito ng tetanus ang nagiging sanhi ng pagkamatay ng halos 200,000 bagong panganak taun-taon. ang isang ina ay nabakunahan nang hindi hihigit sa 10 taon bago magsilang o kung natanggap niya ang pagbabakuna sa panahon ng kanyang pagbubuntis, mapoprotektahan niya ang kanyang sanggol mula sa tetanus dahil pumasa siya ng mga antibodies sa sanggol sa plasa.

Ang Centers for Disease Control at Inirerekomenda ng Prevention (CDC) na ang mga buntis na kababaihan na tumanggap ng huling dosis ng isang bakunang tetanus na higit sa 10 taon bago ang pagiging buntis ay dapat mabakunahan sa Td sa ikalawang at ikatlong trimester sa halip ng Tdap.

Kung ang kanilang huling tetanus toxoid na naglalaman Ang bakuna ay mas mababa sa 10 taon na ang nakalilipas, ang sabi ng CDC na dapat siya maghintay hanggang pagkatapos ng paghahatid upang makatanggap ng Tdap.

Mga Epekto sa DTaP Vaccine

Ang isang malubhang reaksyon sa bakuna ng DTaP ay nangyayari sa ilang mula sa 1 sa isang milyong bata. Ang karaniwang mga epekto ay kadalasang nangyayari sa humigit-kumulang sa 1 sa 4 na bata. Kabilang sa mga ito ang:

Payat, pamamaga, at sakit kung saan ibinibigay ang pagbaril

Fever

  • Pagsusuka
  • Iba pang mga epekto ay kinabibilangan ng mga sumusunod:
  • Isang lagnat na higit sa 105 degrees sa 1 sa 16,000 bata

Ang walang-hintong pag-iyak para sa 3 oras o higit pa ay nangyayari sa humigit-kumulang sa 1 sa 1,000 mga bata

  • Pagkakagulat ay nangyayari sa humigit-kumulang 1 sa 14,000 bata, ngunit hindi maging sanhi ng pangmatagalang pinsala
arrow