Choice Editor

Syphilis Treatment

Kung ginagamot nang maaga, ang syphilis ay maaaring magaling nang walang tuluyang pagkasira.

Paano Nahawa ang Syphilis? | Paggamot ng Mga Komplikasyon | Kung paano sasabihin sa iyong Partner

Ang pinapayong paggamot para sa syphilis ay ang antibiotic penicillin, partikular na ang uri na tinatawag na penicillin G benzathine, na ibinebenta bilang Bicillin LA sa Estados Unidos.

Ang Penicillin ay napatunayang mabisa sa pagpatay Treponema pallidum, ang bacterium na nagiging sanhi ng syphilis.

Ang halaga ng penicillin G benzathine ay nag-iiba. Saklaw ng karamihan ng segurong pangkalusugan na may posibleng copay depende sa iyong plano. Kung wala kang seguro, maaari kang magbayad ng kahit saan mula sa $ 15 hanggang $ 50 o higit pa para sa gamot.

Dapat kang umiwas sa pakikipagtalik ng sekswal hanggang sa makumpleto ang iyong paggamot at ang mga pagsusuri sa dugo ay nakumpirma na ang impeksyon ay gumaling. Ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda na ikaw ay masuri para sa HIV, dahil ang pagpapakain ng syphilis ay nagdudulot sa iyo ng mas mataas na peligro para sa impeksyon.

Ang Syphilis ay Maari sa Anumang Stage? > Kung ikaw ay nahawaan ng mas mababa sa isang taon, ang isang solong pag-iniksiyon ng penicillin G benzathine ay maaaring magpigil sa paglala ng syphilis.

Kung mayroon kang sakit na higit sa isang taon, maaaring kailangan mo ng karagdagang dosis. Ngunit kahit na ang late-stage, o tertiary, ay maaaring gamutin ang syphilis, bagaman ang penicillin ay hindi maaaring baligtarin ang anumang organ pinsala na dulot ng syphilis.

Kung ang neurosyphilis - sifilis na nakakaapekto sa utak o spinal cord - ay masuri, isang masinsinang pamumuhay ng penisilin Kung kailangan mo ng paulit-ulit sa ilang mga indibidwal.

Kung ikaw ay allergic sa penicillin, ang iyong doktor ay magmungkahi ng isa pang antibyotiko, ngunit ang penicillin ay ang tanging inirerekumendang paggamot para sa mga buntis na babae na may syphilis.

Walang mga remedyo sa bahay upang pagalingin ang sakit sa atay.

Mga Alternatibo sa Paggamot ng Penicillin

Habang ang penicillin ay ang droga na pinili para sa syphilis, iba pang mga antibiotics ay maaaring gamitin sa mga hindi nagpapatalang mga indibidwal na mga allergic sa penicillin. Inirerekomenda ng CDC na ang mga pasyente ng penicillin-allergic ay gamutin sa konsultasyon sa isang nakakahawang sakit na espesyalista. Ang mga alternatibo sa penicillin ay kinabibilangan ng mga sumusunod:

Ang doxycycline ay maaaring magamit upang gamutin ang mga pangunahing, pangalawang, at tago na mga yugto ng syphilis.

Ang tetrasycline ay maaaring magamit upang gamutin ang mga pangunahing, pangalawang, at tago na mga yugto ng syphilis.

Ceftriaxone epektibo laban sa pangunahin, pangalawang, at tago na yugto ng syphilis, ngunit ang pinakamainam na dosis ay hindi naitatag.

  • Ang Azithromycin ay epektibo laban sa pangunahin at pangalawang syphilis, ngunit ang paggamit nito ay limitado sa Estados Unidos dahil sa paglaban sa antibyotiko. > Pregnancy and Penicillin Allergy
  • Kung ikaw ay buntis at alerdyi sa penicillin, ang iyong doktor ay maaaring magrekomenda ng paggamot na tinatawag na desensitization na maaaring magpadala sa iyo ng ligtas na gamot.
  • Depende sa iyong kasaysayan ng mga allergic reaksyon sa penicillin, ang iyong Maaaring inirerekomenda ng doktor na maospital ka sa prosesong ito.
  • Ang desensitization ay karaniwang nagsasangkot ng patuloy na pagtaas ng dosis ng penisilin sa loob ng 4 hanggang 12 na oras, na nagsisimula sa napakaliit na dosis, upang pahintulutan ka upang matiyak na ligtas ito.

Kung ikaw ay ginagamot para sa syphilis sa panahon ng iyong pagbubuntis, ang iyong bagong panganak na sanggol ay dapat na masuri para sa congenital syphilis at maaari ring tumanggap ng antibyotiko na paggamot.

Jarisch-Herxheimer Reaction to Penicillin

You maaaring makaranas ng tinatawag na reaksyon ng Jarisch-Herxheimer - kadalasang pinaikling sa "reaksyon ng Herxheimer" o "pagkatalo" - sa unang araw na ginagamot ka para sa syphilis. Ang reaksyon ay pinaniniwalaan na sanhi ng pagpapalabas ng mga sangkap tulad ng endotoxin kapag ang malaking bilang ng mga bakterya na nagiging sanhi ng syphilis,

Treponema pallidum

, ay pinapatay ng mga antibiotics.

Mga tanda at sintomas ng isang Jarisch-Herxheimer Ang reaksyon ay kinabibilangan ng:

Lagnat at panginginig Pagduduwal Mga kalamnan at joint joint

Sakit ng Ulo

  • Ang mga sintomas na ito ay kadalasang lumalabas sa isang araw o kaya sa mga may maagang yugto na syphilis
  • Paano Ipagbigay-alam ang Mga Kasosyo sa Sekswal Tungkol sa Syphilis
  • Kung mayroon kang syphilis, nangangahulugan ito na ang sinumang nakipag-ugnayan sa iyo ay maaaring mayroon din ito. Ang lahat ng mga sekswal na kasosyo ay dapat na alamin upang sila ay masuri at mapagamot kung kinakailangan.
  • Syphilis ay nakakahawa sa mga pangunahing at sekundaryong yugto at maaaring nakakahawa sa unang bahagi ng tago na yugto, kaya parehong kasalukuyan at nakalipas na mga kasosyo sa sekswal ay nasa panganib.

Maaari mong ipagbigay-alam ang iyong kasosyo sa sekswal (o kasosyo), o maaari mong gawin ito nang hindi nagpapakilala sa pamamagitan ng isang programa ng serbisyo sa kasosyo. Ang mga naturang programa ay pinangangasiwaan sa pamamagitan ng mga ahensya ng pampublikong kalusugan ng estado o county, at ang iyong doktor ay maaaring makipag-ugnay sa espesyalista sa serbisyo ng kasosyo sa iyong lugar.

Ang isa pang pagpipilian para sa pag-aabiso sa mga kasosyo tungkol sa posibleng pagkalantad sa STD ay sa pamamagitan ng isang online na tool na naghahatid ng isang mensahe - alinman sa kabilang ang iyong email address o hindi nagpapakilala - sa mga email address na iyong tinukoy.

arrow