Choice Editor

Dapat ba kayong Kumuha ng bakuna sa Swine Flu?

Narito, ang iyong pamilya ay maaaring makakuha ng mga pag-shot ng trangkaso bawat taon, ngunit sa taglagas na ito, may ibang bagay na dapat isaalang-alang: Dapat ba kayong nabakunahan para sa swine flu? Ang ilang mga karaniwang tanong at sagot tungkol sa bagong bakuna para sa H1N1 (swine flu) virus.

Kailan magagamit ang bakuna?

Ang US Food and Drug Administration ay naaprubahan ang apat na bakuna sa H1N1 swine flu, na magagamit sa pagbaril o ilong spray form. Ang mga tagagawa ng bakuna ay nagpaplano na magkakaroon sila ng 45 milyong dosis na handa sa kalagitnaan ng Oktubre, na may mas maraming dosis na magagamit sa ibang pagkakataon. Ang karamihan sa mga tagapagkaloob ng pangangalagang pangkalusugan ay umaasa na makuha ang kanilang mga allotment ng bakuna mula Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre.

Paano naitatag ang bakuna?

Ang US Centers for Disease Control and Prevention ay nakahiwalay sa H1N1 virus at binago ito upang maaari gagamitin upang gumawa ng daan-daang milyong mga dosis ng bakuna. Sinubukan ng mga mananaliksik ang iba't ibang kandidato ng bakuna sa H1N1 upang suriin ang kanilang kaligtasan at pagiging epektibo. Ang bakuna sa H1N1 ay gagawing katulad ng bakuna sa pana-panahong trangkaso, bagaman ito ay naglalaman lamang ng isang strain ng H1N1 virus - kumpara sa tatlong strain influenza na kadalasang ginagamit sa taunang bakuna sa trangkaso. Tulad ng bakuna sa pana-panahong trangkaso, ang bakuna sa H1N1 ay gagawing gamit ang mga itlog.

Ito ba ay ligtas?

Ang mga mananaliksik ay naniniwala na ang bagong bakuna sa H1N1 ay magkakaroon ng isang profile sa kaligtasan na katulad ng bakuna sa trangkaso sa panahon ng trangkaso, na matagal na

Ang CDC ay inirekomenda na ang mga sumusunod na grupo ng target, na binubuo ng mga 159 milyong Amerikano, ay dapat makakuha ng bakuna sa H1N1:

Mga buntis na kababaihan

Ang mga taong nakatira o nag-aalaga para sa mga sanggol na mas bata sa 6 na buwan

  • Pangangalagang pangkalusugan at emerhensiyang medikal na manggagawa
  • Mga bata at mga batang may sapat na gulang na may edad na 6 na buwan hanggang 24 taon
  • Matanda na may edad na 25 hanggang 64 na mas mataas ang panganib para sa H1N1 dahil sa malalang sakit o nakompromiso immune mga system
  • Kapag ang mga tagapagbigay ng bakuna ay natutugunan ang pangangailangan para sa bakuna sa mga grupong ito, inirerekomenda ng CDC na mapalawak ang pagbabakuna upang isama ang lahat ng taong may edad na 25 hanggang 64.
  • Kung walang sapat na bakuna na pumupunta, sino ang dapat makuha una?

Kung ang mga supply ng bakuna ay hindi sapat para sa mga tao Inirerekomenda ng CDC na ang mga sumusunod na grupo ay dapat munang makatanggap ng bakuna sa H1N1 muna:

Mga buntis na kababaihan

Ang mga taong nakatira o nag-aalaga sa mga sanggol na mas bata sa 6 na buwan

  • Pangangalagang pangkalusugan at emerhensiyang medikal na manggagawa direct contact ng pasyente
  • Lahat ng mga bata na may edad na 6 na buwan hanggang 4 taon
  • Mga batang may edad na 5 hanggang 18 taong gulang na may malubhang kondisyon medikal
  • Maaari itong sorpresahin ang ilan na ang mga taong may edad na 65 at mas matanda ay hindi itinuturing na isang mataas na priyoridad na grupo para sa H1N1 bakuna, bagaman ito ay para sa bakuna sa pana-panahong trangkaso. Sinasabi ng mga epidemiologist na ang panganib para sa malubhang impeksyon sa H1N1 sa mga nakatatanda ay mas mababa kaysa sa mga nakababata. Iyon ay dahil ang mga matatandang tao ay maaaring magkaroon ng ilang mga pre-umiiral na kaligtasan sa sakit sa H1N1 virus. Ito ay naiiba sa kung ano ang nakikita nang normal sa pana-panahong trangkaso, na mas mapanganib para sa mga matatandang tao. Kapag ang mga mas batang edad ay sapat na nabakunahan laban sa H1N1, ang bakuna ay maaaring ihandog sa mga taong 65 at mas matanda, depende sa availability ng lokal.
  • Ano ang gagawin - at hindi? - Ang bakuna ng H1N1 ay nagpoprotekta laban sa

Ang H1N1 na bakuna ay maprotektahan laban sa nobelang H1N1 swine flu virus na kasalukuyang nagpapalipat-lipat sa buong mundo. Hindi ito mapoprotektahan laban sa pana-panahong trangkaso.

Dapat ko bang makuha ang parehong bakuna sa bakuna sa trangkaso at ang bakuna sa H1N1?

Oo, kung ikaw ay nasa isa sa mga pangkat ng prayoridad para sa bakuna sa H1N1 na nakalista sa itaas. Posible na makuha ang bakuna sa pana-panahong trangkaso at ang bakuna sa H1N1 sa parehong araw. Gayunpaman, dahil ang bakuna sa pana-panahong trangkaso ay makukuha bago ang bakuna sa H1N1, inirerekomenda ng mga eksperto sa kalusugan ng publiko na makuha ang bakuna sa panahon ng trangkaso sa lalong madaling panahon.

Ano ang mga epekto ng bakuna sa H1N1?

Sinasabi ng FDA na para sa bakunang na-injected, ang sakit sa site ng iniksyon ay ang pinaka-karaniwang side effect. Ang iba pang mga side effect ay maaaring magsama ng malubhang lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo, at pagkapagod ng ilang araw pagkatapos ng pagbabakuna. Ang pinakakaraniwang mga side effect ng bakuna sa ilong spray ay may kasamang runny nose o nasal congestion para sa lahat ng edad, namamagang lalamunan sa mga matatanda, at lagnat sa mga bata 2 hanggang 6 taong gulang.

Sino ang HINDI dapat kumuha ng bakuna sa H1N1? sino ang mga allergic sa mga itlog, na nagkaroon ng malubhang reaksyon sa isang pagbabakuna ng trangkaso, na nakagawa ng Guillain-Barré syndrome sa loob ng anim na linggo ng pagkuha ng bakuna sa trangkaso, at mga sanggol na mas bata sa 6 na buwan. Sa karagdagan, kung ikaw ay may katamtaman sa malubhang sakit na may lagnat, tulad ng isang karaniwang lamig o tradisyunal na trangkaso, dapat kang maghintay hanggang mabawi ka upang mabakunahan.

Saan ako makakakuha ng bakuna sa H1N1? may sariling H1N1 vaccine distribution plan. Ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian ay tawagan ang iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan o ang iyong lokal na departamento ng pampublikong kalusugan.

arrow