Choice Editor

Getting Ready for Swine Flu Season

Nakita mo ang mga headline at narinig ang pahayag: Nangangako ang panahon ng trangkaso na ito na isa sa pinakamasama. Ang pinagsamang pagbabanta ng swine flu (opisyal na tinatawag na nobelang H1N1 influenza) at ang regular na pag-ikot ng trangkaso ay nagpapalaki ng mga alarma.

Flu: Bakit ang mga Hula sa Dire?

Totoo, walang alam kung gaano masama ang darating na panahon ng trangkaso hanggang sa dumating ito, ngunit sa ngayon, ang mga doktor at mananaliksik

"Ito ay [hinulaan bilang isa sa] pinakamasama dahil mayroon kaming mga seasonal circulating strains at ang nobela H1N1 (swine flu) strain influenza," paliwanag ni Nasia Safdar, MD, MS, katulong na propesor sa departamento ng medisina at kontrol sa impeksiyon sa University of Wisconsin-Madison School of Medicine at Public Health.

"Ang 2009 swine flu ay lubhang nakakaligalig dahil ito ay isang bagong virus kung saan ang karamihan sa mga tao ay may walang kaligtasan sa sakit. Kahit na may mga pagkamatay, karamihan ay nagkaroon ng banayad na karamdaman, "sabi ni James P. Steinberg, MD, propesor ng medisina sa dibisyon ng mga nakakahawang sakit sa Emory University School of Medicine sa Atlanta.

Iba pang mga kadahilanan na nag-aalala sa mga propesyonal sa kalusugan ay:

 • Mas maagang sakit. Ang panahon ng trangkaso ay maaaring magsimula sa pagsisimula ng paaralan; Karaniwan, ang panahon ng trangkaso ay umaabot mula Oktubre hanggang Marso.
 • Mga bagong hamon sa bakuna. Ang bakuna laban sa H1N1 ng trangkaso ay malamang na magagamit sa Oktubre. Para sa ganap na proteksyon sa panahon ng buong panahon ng trangkaso, kailangan mong gawin ang bakuna sa pana-panahong trangkaso at ang nobelang H1N1 flu vaccine. "Ito ay bukod pa sa at hindi pinapalitan ang bakuna sa pana-panahong trangkaso," pinaaalala ni Dr. Safdar.
 • Ang isang mas malaking epekto sa mga bata at mga batang may sapat na gulang. Ulat ng H1N1 na pandagdag sa trangkaso (baboy trangkaso) Sa edad na 25 sa ibang mga pangkat ng edad.

Trangkaso: H1N1 (Swine Flu) Mga Istatistika

Noong Hulyo 24, 2009, nang ihinto ng mga Control Center para sa Pagkontrol at Pag-iwas sa Sakit (CDC) ang kanilang bilang, 43,771 na kaso ng H1N1 trangkaso at mga impeksiyon naniniwala na ang H1N1 na trangkaso ay naiulat sa Estados Unidos. Sa bilang na iyon, 5,011 katao ang naospital at 302 ang namatay. Bahagyang higit sa kalahati ng mga iniulat na mga kaso na naganap sa mga nasa pagitan ng 5 at 24 taong gulang.

Dr. Sinabi ni Steinberg na ang pinakamasama na trangkaso ay naganap noong 1918, nang 500,000 katao ang namatay sa Estados Unidos at hanggang 100 milyon ang namatay sa buong mundo. "Ang karamihan sa mga eksperto ay hindi inaasahan na ang panahon ng trangkaso ay magkatunggali ng 1918," sabi ni Steinberg.

Trangkaso: Kaligtasan at Epektibo ng Bakuna

Ang mga malalaking tanong ay kung magkano ang proteksyon na maaari mong makuha mula sa bakuna at kung paano ligtas ang bakuna tumagal.

"Ang mga bakuna sa trangkaso, sa pangkalahatan, ay 70-90 porsiyentong epektibo kapag ibinibigay sa isang malusog na tao. Ang mga bakuna ay hindi gaanong epektibo sa mga matatanda at sa mga may mahinang sistema ng immune, "sabi ni Steinberg.

Ngunit kung ang bakuna sa H1N1 ay ligtas at epektibo ay hindi kilala. "May isang variable na antas ng proteksyon inaasahan," sabi ni Safdar. "Hindi namin malalaman [ang mga detalye] hanggang sa makumpleto ang mga klinikal na pagsubok."

Flu: Sino ang Dapat Nabakunahan Laban sa H1N1

Kapag ang bakuna sa H1N1 swine flu ay magagamit, inirerekomenda ng CDC ito para sa:

 • Mga buntis na kababaihan
 • Mga tagapangalaga ng kalusugan
 • Mga magulang at tagapag-alaga ng mga batang wala pang 6 na buwan ang edad
 • Lahat ng nasa pagitan ng 6 na buwan at 24 taong gulang
 • Mga taong may edad na 25 na may mas mataas na panganib ng mga komplikasyon mula sa trangkaso dahil sa isang

Flu: Sino ang Dapat Kumuha ng Nabakunahan laban sa Pana-panahong Flu

Bukod sa mga buntis na kababaihan, ang mga may kondisyon na nagpapataas ng kanilang mga panganib sa komplikasyon, at mga manggagawa sa pangangalagang pangkalusugan , ang mga sumusunod na grupo ay kailangang mabakunahan laban sa pana-panahong trangkaso:

 • Mga bata sa pagitan ng 6 na buwan at 18 taong gulang
 • Mga taong nakatira o nagtatrabaho sa mga batang may edad na 6 na buwan o mas bata
 • Mga tagapag-alaga at pamilya ng mga taong may kompromiso sa kaligtasan sa sakit
 • Mga taong may edad na 50 at mas matanda
 • Mga taong nakatira sa mga pangmatagalang pasilidad ng pag-aalaga, gaya ng mga nursing home

Flu: Higit pang Mga paraan upang Iwasan ang Pagkakasakit

Bukod sa pagkuha ng nabakunahan, maaari kang gumawa ng higit pa upang mabawasan ang iyong panganib na mahuli ang trangkaso, sabi ni Safdar:

 • respiratory at ubo etiquette. "Takpan ang iyong bibig gamit ang isang kamay, tisyu ng pangmukha, o manggas kapag ikaw ay umuubo o bumahin. Ihagis ang facial tissues sa basura pagkatapos ng pag-ubo o paghagupit ng iyong ilong.
 • Hugasan ang iyong mga kamay ng sabon at tubig o gumamit ng alkitran na nakabatay sa alkohol.
 • Huwag hawakan ang iyong mga mata, ilong, o bibig.
 • Manatiling bahay mula sa trabaho kung ikaw ay may sakit - hindi bababa sa 24 na oras kung mayroong lagnat.
 • Kumuha ng gamot na antiviral kung sasabihin sa iyo ng iyong doktor. Ang trangkaso ay sanhi ng isang virus, kaya hindi ka maaaring tumagal ng antibiotics. Ngunit kung ikaw ay pupunta sa doktor nang maaga sa iyong impeksiyon, maaari kang kumuha ng gamot para sa antiviral upang labanan ang trangkaso.

Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili, pagkuha ng inirekomendang mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon, at pakikipag-usap sa iyong doktor tungkol sa kung ang H1N1 flu at mga pana-panahong mga bakunang trangkaso ay para sa iyo, nakatitiyak ka ng magandang pagkakataon na tiyakin na ito ay hindi iyong pinakamasama na panahon ng trangkaso.

arrow