Choice Editor

Flu ng Asthma at Swine

Walang sinuman ang nagnanais ng panahon ng trangkaso, ngunit kung mayroon kang hika, lalo ka nang maingat sa panahong ito ng taon. Matapos ang lahat, ang iyong panganib na magkaroon ng mga komplikasyon mula sa pana-panahong trangkaso ay naglalagay sa iyo sa kategorya ng mataas na panganib, hindi na banggitin na mayroon kang mag-alala tungkol sa H1N1 flu (swine flu) masyadong. Narito kung paano protektahan ang iyong sarili - at kung ano ang gagawin kung bumaba ka sa H1N1.

Ang bawat panahon ng trangkaso, ang mga taong may hika ay inilalagay sa isang kategorya na may mataas na panganib para sa isang simpleng dahilan: Mas malaki ang panganib na magkaroon ng mga komplikasyon tulad ng pulmonya, na maaaring maging panganib sa buhay. "Ang tungkol sa 30 porsiyento ng mga taong naospital dahil sa mga komplikasyon mula sa trangkaso ay may hika," sabi ni James T. Li, MD, PhD, tagapangulo ng dibisyon ng allergy at immunology sa Mayo Clinic.

Bilang karagdagan sa pulmonya , ang mga atake sa hika ay maaaring isa pang komplikasyon. "Ang mga virus ng lahat ng uri, kasama na ang malamig at trangkaso, ay maaaring mag-trigger ng mga atake sa hika, na siyang nangungunang dahilan para sa mga pagbisita sa emergency room," sabi ni Dr. Li.

Upang protektahan ang iyong sarili laban sa H1N1 flu, hugasan ng madalas ang iyong mga kamay; iwasang hawakan ang iyong mga mata, ilong, at bibig; at huwag lumapit sa kahit sino na may trangkaso. Dapat mo ring isaalang-alang ang pagkuha ng bakuna sa H1N1 kung mayroon kang hika.

Ang Centers for Disease Control and Prevention ay nagrekomenda ng bakuna sa H1N1 para sa lahat na may hika na 6 na buwan hanggang 64 na taong gulang. "Kung mayroon kang paulit-ulit na hika kung saan kailangan mo ng pang-araw-araw na gamot upang kontrolin ang iyong mga sintomas, inirerekumenda ko ang pagkuha ng bakuna sa H1N1 kasama ang bakuna sa trangkaso sa pana-panahon," sabi ni Stanley M. Fineman, MD, isang board-certified allergist sa Atlanta Allergy and Asthma Klinika sa Atlanta. Kumonsulta sa iyong manggagamot upang gawin ang desisyon na ito, idinagdag ni Dr. Fineman.

Kung nagpasya kang makuha ang bakuna sa H1N1, dapat mo lamang matanggap ang injectable na bakuna. Ang nasal spray form ay maaaring lumala ang iyong hika, nagbabala si Li.

Kailangan mo ring makipagtulungan sa iyong manggagamot upang magbalangkas ng isang plano kung nahawaan ka ng H1N1, lalo na kung nagkakaroon ka ng mga komplikasyon, sabi ni Li. Kung mayroon kang isang atake sa hika, halimbawa, kakailanganin mong malaman kung paano ito gamutin. Gusto mo ring malaman kung ang iyong doktor ay maaaring magreseta ng gamot na antiviral tulad ng oseltamivir (Tamiflu).

Paggamot sa Hika at H1N1

Kaya ano ang gagawin mo kung ikaw ay nag-alinlangan na nakontrata mo ang H1N1 flu? Una, tawagan ang iyong doktor upang talakayin kung dapat kang kumuha ng isang antiviral na gamot o baguhin ang anuman sa iyong kasalukuyang mga gamot sa hika. Gayundin, kung nagkakaproblema ka sa paghinga, ang pag-ubo ay hindi nakokontrol, ay hindi maaaring humawak ng mga likido o pagkain, o may mataas na lagnat, agad na tawagan ang iyong manggagamot, dahil ang mga ito ay maaaring magpahiwatig ng malulubhang problema, sabi ni Li. Depende sa iyong kalagayan, maaaring kailangan mong tumawag sa 911 o bisitahin ang isang emergency room.

Kung hindi, magpahinga, manatiling hydrated, at kumain ng makakaya mo. Manatiling malayo sa ibang mga tao hanggang sa walang lagnat para sa 24 na oras na walang mga gamot na anti-lagnat, tulad ng acetaminophen. Bagaman ang karamihan sa mga tao ay nakabawi mula sa H1N1 na trangkaso sa loob ng tatlo hanggang limang araw, ang iyong paggaling ay maaaring mas matagal dahil sa iyong hika. "Ang isang virus na tulad ng H1N1 ay magdudulot ng mas maraming pamamaga sa mga daanan ng hangin, na nagiging mas mahirap kontrolin ang hika," ang sabi ni Fineman.

Gamit ang tamang pag-iingat, sana ang iyong tanging pag-aalala sa kalusugan ang trangkaso na ito ay kung paano haharapin ang tuyo na mga kamay mula sa lahat ng paghuhugas ng kamay na gagawin mo.

arrow