Choice Editor

8 Mga bagay na dapat isaalang-alang kung plano mong magtrabaho kapag mayroon kang advanced na kanser sa dibdib

Ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring kinakailangan upang gumawa ng mga kaluwagan upang lumikha ng isang mas kumportable na lugar ng trabaho para sa iyo. Getty Images

Huwag Miss Ito

Advanced Breast Cancer: 9 Healthy Habits to Live Well

Mag-sign up para sa aming Newsletter ng Care and Prevention ng Kanser

Salamat sa pag-sign up!

Mag-sign up para sa higit pang mga LIBRENG Araw-araw na Health newsletter. ang maraming desisyon na kailangan mong gawin kapag ikaw ay nabubuhay na may advanced na kanser sa suso ay kung gusto mo o patuloy na magtrabaho. Kapag sumasailalim ka ng paggamot, ang trabaho ay maaaring maging mahirap sa isang buong bagong paraan. Ngunit ang iyong kita at mga benepisyo sa seguro ay maaaring mas mahalaga kaysa kailanman sa panahong ito. Maaari mo ring makita na ang pagtatrabaho ay nagbibigay sa iyo ng isang pakiramdam ng layunin o normalidad.

Kung pipiliin mong manatili sa trabaho, narito ang dapat mong malaman tungkol sa pagtatrabaho sa mga advanced na kanser sa suso, ayon kay Rebecca V. Nellis, MPP

, ang executive director ng Cancer and Careers, isang hindi pangkalakal na organisasyon na tumutulong sa mga taong may kanser sa lugar ng trabaho Magsimula sa pamamagitan ng pagkonsulta sa iyong tagapangalaga ng kalusugan.

Sabihin sa iyong mga doktor kung ano ang ginagawa mo, pababa sa trabaho paglalarawan. Pagkatapos ay itanong sa kanila kung paano ang iyong paggamot - ang iskedyul nito at ang mga karaniwang epekto nito - ay maaaring makaapekto sa mga tungkulin. "May isang tunay na malalim na pag-uusap na kailangang mangyari sa iyong pangkat ng pangangalagang pangkalusugan, at hindi lamang sa isang miyembro ng pangkat na iyon kundi sinuman na nag-aambag sa iyong pangangalaga, pangangasiwa, at paggamot," sabi ni Nellis. Tandaan, gayunpaman, na kung ano ang nagtrabaho para sa iba ay maaaring hindi ang pinakamahusay na plano para sa iyo, at kung paano ka magpapatuloy sa huli ay ang iyong desisyon.

Pag-isipan kung anong trabaho ang ibig sabihin sa iyo. nagtatrabaho, suriin kung ano ang ibig sabihin ng iyong trabaho - lampas sa halata na pinansiyal na implikasyon. "Ang trabaho ay maraming bagay," sabi ni Nellis. "Ito ang aming mga paycheck, na makatutulong. Kadalasan ang aming pag-access sa segurong pangkalusugan, lalo na sa U.S. Ito ang aming access sa maraming iba pang mga benepisyo, tulad ng pribadong segurong may kapansanan. Ngunit natutugunan din natin ang ating pagkakakilanlan, ang ating pakiramdam sa sarili at pagpapahalaga sa sarili at sa ating kamalayan sa mundo. "Huwag balewalain ang mga aspeto kapag isinasaalang-alang ang lugar ng iyong trabaho at halaga sa iyong buhay.

Isaalang-alang ang iyong mga layunin.

"Naririnig namin mula sa maraming mga tao na inspirasyon sa - o kailangang - muling pag-isipan ang kanilang buhay pagkatapos ng diagnosis ng kanser," sabi ni Nellis. "Literal na hindi nila maaaring gawin ang trabaho na ginawa nila dati. O baka hindi nila gusto. "Tukuyin kung ano ang mahalaga sa iyo. Ano ang halaga ng iyong oras, na ngayon ay mas mahalaga kaysa kailanman? Anong mga kasanayan ang mayroon ka na maaari mong ilapat sa mga layuning iyon? Kung isinasaalang-alang mo ang isang iba't ibang uri ng trabaho, maaari ka bang makipag-usap sa isang tao sa posisyon na iyong nakita sa iyong sarili?

Gumuhit sa mga patakaran ng iyong kumpanya.

Hanapin ang mga patakaran at pamamaraan ng manwal ng iyong kumpanya, handbook ng empleyado, o iba pa mga dokumento na nagbabalangkas sa mga patakaran ng tauhan. Alamin kung anong mga benepisyo, tulad ng kapansanan at medikal na bakasyon, ay magagamit, at kung anong mga pamamaraan ang nasa lugar upang ma-access ang mga ito. Halimbawa, ang Family and Medical Leave Act, na nagpoprotekta sa isang trabaho sa panahon ng walang bayad na bakasyon, ay isang kinakailangang benepisyo lamang sa mga kumpanya na may 50 o higit pang empleyado. Para sa mga benepisyo sa seguro, maaari mong tawagan ang mga vendor sa halip na ang iyong human resources department para sa mga sagot sa iyong mga katanungan. Sabi ni Nellis, "Ang ilang mga tao ay talagang nais na makakuha ng hawakan kung ano ang kanilang mga pagpipilian, kung ano ang mayroon sila ng access, kung paano mag-isip ng madiskarteng, at kung ano ang hihilingin bago sila makakuha ng isang malalim na pag-uusap o

anumang

Pag-uusap sa isang tao sa kanilang lugar ng pinagtatrabahuhan. Nasa iyo kung nais mong sabihin sa iyong mga katrabaho. Malaki, hindi ka kinakailangang magbahagi ng impormasyong pangkalusugan sa iyong tagapag-empleyo, sabi ni Nellis. "Mayroon kang isang pagpipilian tungkol sa kung magbabahagi ka ng impormasyon o hindi," sabi niya, "at mayroon kang pagpipilian kung gaano kalaki ang impormasyon na ibabahagi." Ito ay isang personal na desisyon, at hinihikayat niya ang mga tao na isipin ito mula sa ng ilang iba't ibang mga anggulo. Ikaw ba ay natural na pribadong tao, o nag-aaliw ka ba sa pagbabahagi ng iyong kuwento sa iba? Isaalang-alang ang iyong kapaligiran sa trabaho, masyadong. Ito ba ay familial at malapit na magsuot, o maiiwasan ng mga tao ang pagbabahagi ng personal na impormasyon? Pagkatapos isipin kung paano ginagamot ang ibang mga tao sa mga katulad na sitwasyon. Ang iyong mga kasamahan sa trabaho ay nagpupulong sa isang kasamahan sa maternity leave o isang kasamahan sa isang may sakit na magulang? Kung gayon, maaari mong makita na susuportahan ka ng iyong koponan. Halimbawa ng iyong mga partikular na sitwasyon - ang iyong iskedyul ng paggamot, halimbawa - ay maaaring paminsanaan mo na dapat mong sabihin

isang bagay

. Gayunpaman, maaari mong mapanatili ang iyong mga komento na hindi malinaw at, nang hindi inilalantad ang iyong diyagnosis, sinasabi mo ay naghahanap ng medikal na paggamot. Maaaring kailanganin mong makuha muli ang kontrol sa ilang mga pag-uusap. Ang ilan sa iyong mga pag-uusap sa lugar ng trabaho ay maaaring maging sanhi ng isang bagong antas ng kakulangan sa ginhawa, kung nasasangkot ang mga katanungan sa pakikipanayam sa trabaho, mahihirap na pag-uusap sa iyong boss, o kahit na mga komento na nilayon upang maging mabait, tulad ng "Paano ka pakiramdam ngayon?" Maaari mong subukan kung ano ang tinatawag ni Nellis na "swivel": Kilalanin kung ano ang isang tao

Ang iyong tagapag-empleyo

maaaring

ay obligadong gumawa ng makatwirang kaluwagan para sa iyo. Ang mga Amerikanong May Kapansanan na Batas ( ADA) ay nangangailangan ng mga pribadong employer na may 15 empleyado o higit pa upang mag-alok ng makatwirang kaluwagan sa mga may sakit na empleyado. Ang ilang mga estado at mga lokal na pamahalaan ay may mga karagdagang panuntunan. Kung humingi ka ng ganitong mga kaluwagan, ang iyong tagapag-empleyo ay magkakaroon ng maraming mga hakbang, tulad ng pagrepaso sa paglalarawan ng iyong trabaho, pagtukoy sa iyong pagiging karapat-dapat, at pagtatasa kung ang pagsasaayos na iyong hiningi ay masyadong mabigat. Ngunit kahit na hindi ka karapat-dapat sa ilalim ng batas, ang iyong tagapag-empleyo ay maaaring pumili upang gumawa ng kaluwagan para sa iyo. "Ang mga boses ay malamang na magbigay sa kanila ng alinman sa paraan kung gagawin mo itong mabuti, kung ikaw ay estratehiko tungkol sa kung ano ang kailangan mo, at hindi mo sinasamantala ang pagsisikap," sabi ni Nellis. Kung mayroon kang advanced na kanser sa suso, ang mga makatwirang kaluwagan ay maaaring magsama ng isang upuan na mas malayo mula sa cafeteria, na maaaring makagawa ng pagsusuka ng alibadbad, mas kakayahang umangkop na iskedyul upang mapaunlakan ang iyong iskedyul ng paggamot, o isang printer sa iyong opisina upang hindi mo kailangang lakarin Maaaring protektahan ka ng pederal na batas sa pag-fired dahil mayroon kang kanser.

Kung ikaw ay karapat-dapat para sa proteksyon sa ilalim ng ADA, hindi ka maaaring tapusin para lamang sa pagsisiwalat na mayroon ka kanser. Gayunpaman, maaari itong maging mahirap na patunayan ang dahilan kung bakit ang isang indibidwal ay may o hindi pa pinalaya mula sa isang trabaho. Kung naniniwala ka na mali ang iyong pagtatapos, kumunsulta sa isang abugado sa pagtatrabaho. Ang National Cancer Legal Services Network ay nag-aalok ng pro bono representasyon sa ilang mga pasyente na struggling sa mga problema na may kaugnayan sa kanser at trabaho.

arrow